Városunk vizügye

Lassan utólérjük magunkat. Érkezik a 100 éves Rozsnyói Híradó következő 2 száma: 1916. július 30. ill. 1916. augusztus 6.

1916. július 30. – a tartalomból:

 • Városunk vizügye – városunk közönsége nem használja fel gazdaságosan a vizet, sőt még a pazarlásban is tulságig megy azáltal, hogy magát a vizvezeték csapjait nem tartja rendben
 • Egyházmegyei közgyülés – a gömöri ág. h. ev. egyházmegye ez évi közgyülését f. hó 26-án Pelsőczön tartotta meg
 • A pelsőczi ref. egyház ünnepe – Nagy Elemért, a rozsnyói járás agilis főszolgabiráját a pelsőci ref. egyház egyhangu bizalma az elmult hetekben – a főgondnoki állásra emelte
 • Tompa ünnepély – szeptember 28-án lesz száz éves évfordulója a vármegyénkben, Rimaszombatban született nagy költőnek, Tompa Mihálynak
 • A vármegye lisztellátása – a vármegye lisztellátásának nehéz kérdése még eddig tisztázva nincsen
 • Rendkivüli közgyülés – a Rozsnyói Polgári Társalgási Egylet ma délután 4 órakor tartja meg rendkivüli közgyülését
 • Uj tizkoronások – az értékmegjelölés nyolc különböző nemzetiségi nyelven olvasható az uj bankjegyen
 • Hirdetmény – közhirré tétetik, hogy a hadicélokra igénybevett a rézből, nikkelből és ónból készült háztartási fémtárgyak átvételét az erre alakult bizottság Rozsnyón folyó évi augusztus hó 4-én fogja megkezdeni
 • A hernyóirtásról – ugy helyben, mint a megye és ország külömböző vidékén általános a panasz a gyümölcsfáinkon rengeteg számban fellépett hernyók ellen
 • Gaál István könyvkötészete – áthelyezem augusztus elsejével a legujabb gépekkel és segédeszközökkel fölszerelt könyvkötészetemet az Andrássy Dénes-utcai Friedmann-féle házba (Varga és Langhoffer cég átellenében)

Rozsnyói Hiradó 1916. július 30.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

1916. augusztus 6. – a tartalomból:

 • Emlékezés – meg kell látni két év szenvedésén és örömén keresztül azokat az eseményeket, melyek a jövő alapjaiul szolgálnak
 • Jövő évi kenyerünk – hiábavaló az entente minden erőfeszitése, Rozsnyó városa nem engedi lakóit éheztetni
 • Halálozás – Orosz Gusztáv hollópataki igazgató tanitó f. hó 3-án hosszu betegség után 62 éves korában meghalt Dobsinán
 • Közgyülés – a Rozsnyói Polgári Társalgási Egylet me egy hete tartotta rendkivüli közgyülését, melynek egyedüli tárgyát a tagsági dij fölemelésének kérdése képezte
 • Gyorsvonati csatlakozás – Budapestről d. u. 2 óra tájban indul az egyik, Fülekről a délelőtti órakban indul a másik gyorsvonat a főváros felé
 • Drágul a posta is – felemelik a postaforgalom diját, a drágább árszabás október elsején lép életbe
 • Hirdetmény – közhirré teszem, hogy a kereskedelemügyi miniszter ur 55453. számu engedélye folytán Rozsnyó város lakossága a polgármester által kiállitott vásárlási igazolvány alapján a város területén kivül még a rozsnyói és a tornaljai járás területén is beszerezheti közvetlen a termelőktől háztartási szükségletének az 1750. számu minisztériumi rendelet szerint igénybevehető terménymennyiséget, dr. Pósch József polgármester
 • Az adó befizetése ügyében – az államkincstár különféle tetemes kiadásait csak ugy képes fedezni, ha minden állampolgár a hadikölcsönök jegyzésén kivül adófizetési kötelezettségének elégtételét is elsőrendü hazafias kötelezettségének ismeri
 • Kiadó ház – az ovodával szemben 422 szám alatt Miklóssy Sándor tanár háza azonnal kiadó

Rozsnyói Hiradó 1916. augusztus 6.

(a képre kattintva jelenik meg az újság)

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.